Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVOD
Jsme společnost Axis Optik s.r.o. vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 8671, IČ 252 08 161, se sídlem Kostelní 168, Město, 344 01 Domažlice.

Tyto Zásady popisují, jak dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“) při nakládání s osobními údaji fyzických osob.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Uložením Vašich dat při registraci nebo sdělením Vašich osobních údajů při měření zraku nebo zadávání zakázky začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jsme správcem osobních údajů.

Ke shromažďování osobních údajů může také docházet při prohlížení webových stránek.

Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů, nebo z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

Jako Správce osobních údajů Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ
Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám sami poskytnete při návštěvě na naší prodejně, při
Vaší registraci nebo které získáme při vyšetření Vašeho zraku. Jedná se například o:

datum narození
adresa bydliště 
jméno a příjmení
adresa elektronické pošty (e-mail)
telefonní číslo
IP adresy zařízení z nichž proběhlo přihlášení do aplikace
Údaje o Vašich nákupních zvyklostech
Zdravotní údaje o dioptrické korekci a parametrech oka
atd

Vaše osobní údaje můžeme v některých případech zpracovávat bez Vašeho souhlasu, v ostatních případech pouze s Vaším souhlasem.

Níže uvádíme přehled všech typů zpracování Vašich osobních údajů včetně jednotlivých detailů a pravidel:

1. POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Důvod zpracování:
Zákonná povinnost

Souhlas se zpracováním
Není zapotřebí

Tato naše povinnost je stanovena Vyhláškou o zdravotnické dokumentaci včetně podrobných pravidel pro nakládání s dokumentací.

Doba zpracování:
Minimálně po dobu 5 let od posledního vyšetření

2. PLNĚNÍ SMLOUVY A SITUACE SPOJENÉ S REALIZACÍ OBJEDNÁVKY
Důvod zpracování:
Plnění smlouvy

Zpracování je nezbytné ke splnění závazků z uzavření kupní smlouvy. Vaše údaje potřebujeme pro evidenci objednávky a předání zboží. Vaše osobní údaje můžeme využít také při informování o plánovaných odstávkách technické údržbě software a hardware, vyřizování vašich dotazů prostředním zákaznické podpory a informování o změnách ve stavu Vaší zakázky nebo objednávky.

Souhlas se zpracováním
Není zapotřebí

Tato naše povinnost je stanovena Vyhláškou o zdravotnické dokumentaci včetně podrobných pravidel pro nakládání s dokumentací.

Doba zpracování:
Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme do doby splnění závazků z uzavřené smlouvy nebo realizace objednávky.

3. VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ ZE SMLOUVY
Důvod zpracování:
Oprávněný zájem (být právně chráněni před případnou následnou právní újmou)

Pro případ, že by v budoucnu vyvstaly mezi námi nějaké neshody ohledně dodaného zboží a služeb anebo by nebyly řádně a včas splněny závazky z uzavřené smlouvy, uchováváme Vaše osobní údaje abychom mohli vymáhat naše nároky ze smlouvy nebo se úspěšně bránit nárokům uplatněným z Vaší strany. Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme v tomto případě pro účely ochrany našich práv a oprávněných zájmů, což je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR samostatným právním.

Souhlas se zpracováním
Není zapotřebí

Doba zpracování:
Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu 15 let po uzavření smlouvy (objednávky) pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem našich služeb.

4. PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ PŘI VEDENÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE
Důvod zpracování:
Plnění zákonných povinností

Zpracování je nezbytné ke splnění zákonných povinností při vedení účetní a daňové evidence. V takovém případě je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.

Souhlas se zpracováním
Není zapotřebí

Doba zpracování:
Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme nejdéle po dobu 15 let po uzavření smlouvy (objednávky) pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi společností a uživatelem.

5. ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY
Důvod zpracování:
Oprávněný zájem

Abychom mohli zlepšit naše služby, zjišťujeme Vaši spokojenost s nákupem u nás.

Proto Vás můžeme s odstupem od Vašeho posledního nákupu oslovit s dotazem, jak jste spokojeni se zakoupenými brýlemi, jestli se Váš zrak zlepšil nebo zhoršil a jestli nemáte s novými brýlemi nějaký problém. Na základě Vašich odpovědí Vám následně můžeme navrhnout vhodný postup, jak případné problémy odstranit nebo servis zakoupených brýlí. zpětná vazba se nám v minulosti velmi osvědčila a jejím účelem je dosažení maximální spokojenosti zákazníků s našimi produkty.

Pokud se však rozhodnete tuto zpětnou vazbu z jakýchkoliv důvodů neposkytnout, nemusíte na náš dotaz odpovídat a žádné další zprávy ani reakce z naší strany již nebudou následovat.

Souhlas se zpracováním
Není zapotřebí, ale po každém dokončeném nákupu Vám bude odeslán maximálně jeden dotazník, na který nemusíte vůbec reagovat.

Doba zpracování:
Dotazník spokojenosti je zasílán maximálně jednou po provedení nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky se máte možnost ohradit v rámci odesílání každé Vaší objednávky.

6. MARKETING
Důvod zpracování:
Oprávněný zájem

Důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky, doporučení nebo personalizované nabídky zajímají nebo jste o jejich zasílání projevili zájem.

Souhlas se zpracováním
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu.

Doba zpracování:
Po dobu 5-ti let od udělení souhlasu nebo 2 let od posledního nákupu.

Zasílání newsletterů můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

7. POKROČILÝ MARKETING
Důvod zpracování:
Oprávněný zájem

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku.

Souhlas se zpracováním
dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Doba zpracování:
Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu můžeme po dobu existence uživatelského účtu, a 24 měsíců po jeho zrušení.

Služby pokročilého marketingu můžete kdykoliv odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

8. COOKIES

Pokud procházíte naše webové stránky, zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte. Tyto takzvané „cookies“ pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou dále zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete také zakázat na svém počítači.


ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za určitým účelem poskytnete, můžete ho kdykoliv odvolat přímo v mailu, který jsme Vám na základě souhlasu poslali nebo ve svém uživatelském účtu.

Pokud nebudete chtít dostávat e-maily od naší společnosti nebo jejích partnerů, můžete se z odběru vždy odhlásit kliknutím v zápatí každého e-mailu. To bohužel není možné u e-mailů, které jsou nezbytné, abyste obdrželi (např. plánovaná údržba aplikace, informování o změně v poskytování služeb, změna našich kontaktních údajů apod.).

Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vám informujeme o souvisejících službách a produktech.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Ve většině případů mají k Vašim osobním údajům přístup pouze naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Jen pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří mají stejnou zákonnou povinnost Vaše data chránit jako my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Clipsan
Facebook
Heureka
GfK


PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Naše společnost provádí veškerá zpracování osobních údajů na území EU.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018. 

Axis Optik s.r.o.

Kontakt

Kostelní 168
344 01 Domažlice
domazlice@axis-optik.cz

777 999 906

AI Website Generator